Hacktivism: Means and Motivations … What Else?

Introduction The term “hacktivism,” derived by combining hack and activism, refers to the use of computers and any other IT system and network to debate and sustain a political issue, promote free speech, and support human rights. Hacktivism is mainly interpreted by society as the transposition of the protest and the civil disobedience into cyberspace.…

Làm an toàn thông tin thì học gì?

1 Giới thiệu Tôi nhận được thư từ của nhiều bạn hỏi về việc nên học gì và như thế nào để có thể tìm được việc làm và làm được việc trong ngành an toàn thông tin (information security). Tôi nghĩ việc đầu tiên bạn cần phải làm là in toàn bộ bài viết “Làm…